Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “WIMED” w Lipnie uruchomił od 1 stycznia 2004 r. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Suradówku, przeznaczony dla osób wymagających opieki długoterminowej. Było to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, ponieważ zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi medyczne jest bardzo duże. Świadczą o tym długie kolejki do funkcjonujących już od dawna zakładów opiekuńczo – leczniczych.
Zakład dysponuje 50 łóżkami i mieści się w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej.

Celem zakładu opiekuńczo – leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.