Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie „WIMED”. Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Jolanta Wiśniewska realizuje projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego WIMED o oddział opieki paliatywnej” o nr. RPKP.06.01.01-04-0096/17.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Wartość otrzymanego dofinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1 404 361,18 zł przy wartości ogólnej projektu wynoszącej 1 866 171,85 zł

Cel główny projektu: utworzenie wyjątkowego miejsca w Powiecie Lipnowskim oraz dla gmin i powiatów ościennych, dla których najbliższym oddziałem opieki paliatywnej będzie tym samym nowopowstały dodatkowy budynek ZOL w Suradówku: Oddział Opieki Paliatywnej, w którym otaczać się będzie podopiecznych szczególną troską, i gdzie z wrażliwością i profesjonalizmem dbać się będzie o to, aby umieranie pozbawione było niepotrzebnego bólu i cierpienia, w pełnym poszanowaniu godności odchodzącego człowieka.

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę obecnego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego WIMED o oddział opieki paliatywnej realizowany jest w gminie Wielgie w Suradówku k/Lipna. Nowo wybudowany budynek oddziału opieki paliatywnej o pow. 460 m2 połączony został łącznikiem z budynkiem istniejącego ZOL WIMED (w Lipnie mieści się siedziba Wnioskodawcy tj. NZOZ WIMED tj. przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a w Suradówku ZOL). Oddział liczy 10 pokoi 2-osobowych w pełni wyposażonych w sprzęt i urządzenia medyczne niezbędne do świadczenia kompleksowych usług opieki paliatywnej, gabinet lekarski, punkt pielęgniarski z zapleczem socjalnym, łazienka kąpielowa pacjentów, łazienka personelu oraz 4 pomieszczenia magazynowe. Jest to budynek parterowy, z wejściem dostosowanym dla pacjentów niepełnosprawnych ruchowo. Oddział Opieki Paliatywnej WIMED obejmuje kompleksową, profesjonalną i całodobową opiekę dzieci i osób starszych u kresu życia niezależnie od rodzaju schorzenia. Zapewnia także opiekę czasowo odciążającą rodziny w sytuacjach losowych. Potencjalnymi odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy powiatu, ale także w szerszym kontekście mieszkańcy województwa − dzieci i osoby starsze u schyłku życia, w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, w przebiegu nieuleczalnych chorób wymagające całodobowej opieki. Planowana inwestycja umożliwiła poprawę dostępności i jakości usług medycyny paliatywnej dla mieszkańców powiatu lipnowskiego oraz w szerszym zakresie województwa kujawsko-pomorskiego. Podniosła rangę i znaczenie NZOZ WIMED, umożliwiła realizację przez NZOZ WIMED większej ilości zadań w zakresie medycyny paliatywnej adekwatnych do rozmiaru i liczby mieszkańców powiatu lipnowskiego oraz powiatów sąsiadujących.