Opieka stacjonarna odbywa się w hospicjum stacjonarnym albo w szpitalu na oddziale medycyny paliatywnej.
Pacjent otrzymuje wtedy:

  • pieczę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta
  • leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych
  • zapobieganie powikłaniom
  • dostęp do wyrobów medycznych koniecznych do wykonania świadczenia
  • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej.

Opieka hospicjum stacjonarnego jest ciągła lub tymczasowa. Ma też formę opieki wyręczającej – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć. Hospicjum oferuje również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta.