Pracownia posiada nowoczesny cyfrowy aparat radiologiczny. Zastosowana technologia zapewnia znaczną poprawę jakości i czytelności wykonywanych zdjęć oraz istotnie obniża poziom promieniowania, na które narażeni są pacjenci.
Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza oraz odpłatnie na życzenie pacjenta.