Ośrodek Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II jest placówką zajmująca się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Główny nacisk kładziemy na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

Świadczymy także usługi w ramach ambulatoryjnej rehabilitacji oraz świadczeń dla dzieci ze schorzeniami wieku rozwojowego. Usługi te świadczone są na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

17 stycznia 2020r., w naszym ośrodku miała miejsce uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II, której przewodniczył ks. bp płocki Piotr Libera.