HOME   O NAS   KONTAKT
WIMED.info
Menu
Informacje
Witamy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "WIMED" w Lipnie uruchomił od 1 stycznia 2004 r. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Suradówku, przeznaczony dla osób wymagających opieki długoterminowej. Było to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, ponieważ zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi medyczne jest bardzo duże. Świadczą o tym długie kolejki do funkcjonujących już od dawna zakładów opiekuńczo - leczniczych.
Zakład dysponuje 50 łóżkami i mieści się w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. Obiekt został rozbudowany, przystosowany do potrzeb osób chorych i spełnia bardzo rygorystyczne wymagania unijne. Została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2004 r., a zakład ma również miejsca dla pacjentów chcących korzystać z opieki medycznej i rehabilitacyjnej za odpłatnością.
Celem zakładu opiekuńczo - leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

-------

-------

Copyright by www.d4u.glt.pl, www.wimed.info