Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Godziny pracy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “WIMED” wykonuje usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów niezależnie od miejsca złożenia deklaracji.

Według Narodowego Funduszu Zdrowia opieka ta polega na:

W całej Polsce nie ma rejonizacji w dostępie do nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent udaje się tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza POZ złożył deklarację.

Na Pomorzu i Kujawach mamy 31 miejsc udzielania świadczeń lekarskich i pielęgniarskich po godzinach funkcjonowania przychodni. Pacjent ma prawo wyboru dowolnego świadczeniodawcy z całej tej listy.

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent uzyska we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ. Lista placówek, z którymi Fundusz zawarł od 1 marca 2011 roku umowę na te świadczenia powinna być również wywieszona w miejscu widocznym dla pacjentów (także po godzinach funkcjonowania przychodni) w jednostkach POZ.

W ramach nocnej pomocy lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie stolca lub moczu, szczególnie u przewlekle chorych,
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta na pisemne zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

UWAGA WAŻNE !!!

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

STANY NAGŁE ZAGROŻENIE ŻYCIA

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

 • z telefonu stacjonarnego na numer 999,
 • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
 • powód wezwania,
 • kto potrzebuje pomocy,
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora.

Ratownictwo medyczne

Zadania związane bezpośrednio z ratowaniem zdrowia i życia w stanach nagłych realizowane są w ramach systemu ratownictwa medycznego. Po przyjeździe na miejsce wezwania, ratownicy udzielają choremu pierwszej pomocy i – gdy jest taka potrzeba – zawożą go do szpitala. Udzielający pomocy doraźnej zespół ratownictwa medycznego transportuje chorego do najbliższej placówki, wskazanej przez dyspozytora lub koordynatora medycznego.

Izba przyjęć

W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W izbie przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, to m.in.:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe np. wysypka, duszności będące skutkiem zażycia leku lub

użądlenia owada lub innego jadowitego zwierzęcia,

 • rozległe oparzenia,
 • porażenie prądem,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległe rany będące efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast