Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “WIMED” Jolanta Wiśniewska z siedzibą w Lipnie przy ul. Dębowej 21, 87-600 Lipno Województwo Kujawsko-Pomorskie
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i c ogólnego rozporządzenia z dnia 16.04.2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast