Dla Pacjenta

NZOZ „WIMED” świadczy usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedstawiamy listę formalności i dokumentów potrzebnych do przystąpienia do naszej przychodni.

Aby zostać naszym Pacjentem, wystarczy wypełnić deklarację, dostępną w każdej z placówek NZOZ „WIMED” lub na naszej stronie www w dziale “Dokumenty”. Podczas wypełniania deklaracji należy wybrać lekarza i pielęgniarkę POZ oraz położną.

Wypełniając deklarację należy podać:

  1. Swoje imię i nazwisko,
  2. Datę urodzenia,
  3. Adres zamieszkania,
  4. Numer telefonu,
  5. Numer PESEL

Wymagane dokumenty przy wypełnianiu deklaracji to:

  1. Dowód osobisty,
  2. Zgłoszenie noworodka: Rodzice bądź opiekunowie, którzy chcą objąć opieką naszej przychodni swoje dziecko, powinni złożyć w wybranej jednostce NZOZ „WIMED” deklarację (druk dostępny w zakładce „do pobrania”). Przy wypełnianiu deklaracji niezbędne jest posiadanie danych osoby, która będzie zgłaszać dziecko do ubezpieczenia (imię, nazwisko, PESEL) . Podczas zgłaszania noworodka konieczne jest także dostarczenie karty uodpornienia (tzw. karty szczepień) wydawanej przez szpital, w którym dziecko się urodziło.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast