Centrum Koordynacji Opieki Medycznej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMED w Lipnie na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.402.2019 (projekt nr RPKP.09.03.01-04-0004/19) realizuje projekt pt. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu włocławskiego”. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zdeinstytucjonalizowanie opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi, który zrealizowany zostanie dzięki powstaniu Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla 200 (120K) os. niesamodzielnych z subregionu włocławskiego w okresie 01.02.2020 – 31.05.2022. Projekt będzie realizowany zgodnie z Modelem Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych.

W ramach projektu utworzone zostały Dzienny Dom Opieki Medycznej Skępe oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej Lipno. Wsparcie w ramach 2 DDOM (15 miejsc na DDOM, łącznie 30 miejsc) skierowane jest do:
• 120 osób niesamodzielnych (72K, 48M), w szczególności os. pow. 65 r.ż. (min. 50% os. objętych wsparciem),
• pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
• pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
• pacjentów, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Oprócz usług świadczonych w DDOM, NZOZ WIMED realizuje wsparcie w ramach usług domowej opieki medycznej – pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz opieki paliatywnej lub hospicyjnej realizowanej w warunkach domowych dla:
• 80 osób niesamodzielnych (48K, 32M),
• osób niesamodzielnych, które w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) uzyskały 0-65 punktów (w pierwszej kolejności os. które uzyskały 0-40 pkt).

NZOZ WIMED prowadzi ciągły nabór zarówno do DDOM jak opieki domowej. Wszelkie informacje, w tym aktualną dostępność miejsc w ramach DDOM mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów 605 720 806, 539 363 296 lub adresem email: ddom@wimed.info.

Budżet projektu 4 588 960,00
W tym środki UE 3 900 616,00
Budżet państwa 229 448,00

>

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast